Ayurvedic Massage

Abhyanga -  full Body Oil Massage -                                                 60 min    60 Euro

Mukabhyanga - Head - and Face Massage                                    45 min    45 Euro

Upahanasveda - Back Massage -                                                    45 min     45 Euro

Padabhyanga - Foot and Leg Massage                                          45 min     45 Euro

Wellness Massage

full Body Massage                                                                              60 min 60 Euro

Aroma Oil Massage                                                                            60 min 60 Euro

Breuss Massage-  energetic Back Massage                                  60 min 60 Euro

Foot Reflexology                                                            40 min/60 min 40 / 60 Euro

 

 

                                                                               Termine unter 0157 809 83986 und yogafarashe@gmail.com

Jetzt buchen!

yogafarashe@gmail.com